Saturday, 16 June 2012

Bruidhinn gun Mi no Thu

Air còmhradh bruidhnidh sinn gun mi no thu gu tric.

Eisimpleir

A: Dokohe Ittandesuka?: Càit an deach thu?
B: Super Market ni ikimashita: Chaidh mi dhan bhùth mhòr.
A: Naniwo Kattandesuka?: an do chanaich thu?
B: Sakana wo kaimashita.: Cheanaich mi iasg.

San Iapanais, chan eil cùisear deatamach. Ach bhiodh e doirbh an còmhradh a thuigsinn nam biomaid a' sìor bhruidhinn gun "mi" no "thu". Cleachdaidh sinn uaireannan iad.

No comments:

Post a Comment