Monday, 11 June 2012

Iapanaise sa Ghàidhlig

Tha mi air a bhith a' sgriobhadh rudan mu dheidhinn Iapan ann an mo bhloga, Gàidhlig ann an Iapan fada còrr is seachd mìosan. Chan eil dùil agam stad a chur air am bloga a sgriobhadh ach chuir mi romham rud ùr a thòiseachadh,

Sgriobhidh mi mu dheidhinn Iapanaise, cànan na Iapan. Ach chan eil dùil agam Iapanaise a h-ionnsachadh dhuibh an seo. Tha mòran àitean ann far am bi sibh ga h-ionnsachadh agus tha mòran leabhraichean matha ann.

Mar sin, bu toigh leam a bhith a' sgriobhadh rudan mu dheidhinn Iapanaise, dè an cànan a tha i, dè an diofar a tha eadar Iapanaise agus Gàidhlig agus rudan ann a biodh uìdh agaibh.

Tha mi an dòchas gum bi am bloga seo a' còrdadh ruibh.

No comments:

Post a Comment